ஹைக்கூ கவிதைகள் | Haiku Kavithaigal | Haiku Poems in Tamil

ஹைக்கூ கவிதைகள், அல்லது ஹைக்கூ, பிரபலமான ஜப்பானிய கவிதைகள், குறைந்த எண்ணிக்கையிலான சொற்களைக் கொண்ட குறுகிய, வெளிப்படையான கவிதைகள். ஜப்பானிய மொழியில், ஹைக்கூ (அல்லது ஹைகா) என்பது 17 எழுத்துக்களைக் கொண்ட ஜப்பானிய கவிதை. இக்கட்டுரையில் குறுகிய, பிரபலமான, நீண்ட ஹைக்கூ கவிதைகளைப் படிப்போம்.

குறுகிய ஹைக்கூ கவிதைகள்

மூச்சை உள்ளே இழு,
மூச்சை வெளியே விடு,
உங்கள் சந்தேகங்களை விடுங்கள்.

பிரபலமான ஹைக்கூ கவிதைகள்

ஒரு ஹைக்கூ கவிதை
ஒரு பிரபலமான இடத்தைப் பற்றி
இன்று உலகில்

மவுண்ட் புஜி
நிமிர்ந்து நிற்கும் பெருமை
ஜப்பானின் சின்னம்

நீண்ட ஹைக்கூ கவிதைகள்

காலை சூரியன் உதிக்கின்றது
மெதுவாக அடிவானத்திற்கு மேல்
ஒரு புதிய நாளைக் கொண்டுவருகிறது

Leave a Comment